Resursteamet

 Sifvert skruv tar socialt ansvar med:

Alla behöver en meningsfull vardag.
Vi på Sifvert Skruv har i många år haft ett nära samarbete med Resurs-teamet. En privat driven vård och omsorgsverksamhet för personer som har en kognitiv funktionsnedsättning. Resursteamet erbjuder daglig verk-samhet, en insats enligt ”Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade”, LSS. Flera av de som har daglig verksamhet har som mål och önskan att närma sig arbetsmarknaden.

Genom vårt samarbete har många personer från Resursteamet fått möjlighet till arbetslivserfarenhet. Med en trygghet och möjlighet till att utföra ett jobb utefter sin egen förmåga.  Det skapar en känsla av att vara i ett sammanhang och delaktighet – att vara en del av en arbetsplats och ha ett team och kollegor samt arbetsuppgifter som man trivs med.

Varje dag arbetstränas det på Sifverts skruv

Resursteamet har en egen del i våra lokaler här i Västberga. De utför enklare packjobb av skruvar och bultar till mer avancerade jobb så som vaxning av skruv och montering av bultar.

 

Flera personer från Resursteamet jobbar individuellt och tränar inför arbetslivet hos oss. En av dem är Leif. Leifs mål är att få en lönebidrags-anställning i framtiden. Han beskriver sig själv som noggrann, envis, självgående och punktlig.
Han tycker det är bra på Siverts Skruv för att det är en lugn arbetsmiljö och att han kan jobba utefter sin förmåga. Leif har tidigare provat andra praktik-platser men inte trivts så bra och Siverts Skruv är den praktiken som Leif har hållit igång med regelbundet och varit längst på.

Träning som ger färdighet
I början tyckte Leif det var svårt att läsa en order och hur det skulle göras och i vilken ordning, samt om det kom en beställning med flera olika skruvar var det svårt att få ihop. Med träning så behärskar Leif idag alla arbetsmoment och kan utläsa en order utan problem och trivs bra på sin praktikplats.Heino Koivuranta är lageransvarig hos oss på Sifvert Skruv och arbetar ofta tillsammans med personerna i Resursteamet
-Resursteamets arbetsinsatser är en väldigt stor hjälp för oss på Sifverts skruv!  Alla personer från Resurs-teamet visar alltid en sådan stor arbetsglädje när de är på plats hos oss och sprider en positiv känsla på hela företaget. Vår arbetsplats hade inte varit densamma om inte Resursteamet var här.

Vi hoppas inspirera andra företag att hjälpa fler härliga människor till att komma ut i arbetslivet.
Titta gärna på filmen som finns på Resursteamets hemsida. Denna kortfilm visar olika exempel på arbeten som utförs hos oss på Sifvert Skruv.

Varje dag arbetstränas det på Sifverts skruv