Kontoansökan

Fyll i din information för att ansöka om ett konto. Nödvändiga fält är markerade med *.

Kontoansökan

FÖR FÖRETAGSKREDIT GÄLLER

Efter sedvanlig kreditprövning lämnad kredit gäller tills vidare. Vi förbehåller oss rätten att sätta kreditgräns, som utgör en övre gräns för disponibelt belopp. Förändringar av kundens juridiska person, namn eller adress skall omedelbart meddelas oss. Lägsta fakturabelopp är 300:-.

Företagsnamn*

Kontaktperson*

Adress*

Postnr*

Ort*

Telefonnr*

Mobil

Fax

E-post

Kompletterande uppgifter

Ifylles vid ansökan om kontokredit

Huvudsaklig verksamhet

Org.nr

Reg. år

Företagsform
ABEnskild firmaHB/KB

Antal anställda

Ber. omsättning på skruv (SEK)