Maskingängade skruvar

Maskingängade skruvar, Sexkantskruvar, Insexskruvar, Torxskruvar, Kryskruvar, Spårskruvar, Vagnsbultar, Vingskruvar, Helgängade stänger, Pinnbultar

 

Maskingängade skruvar: Sexkantskruvar (A2, A4; FZB, FZG, FZV; Aluminium, polyamid), Insexskruvar (A2, A4; FZB, FZG, FZV; Obeh, fosfat), Torxskruvar (A2, A4; FZB, FZG, FZV), Kryskruvar (A2, A4; FZB, FZG, FZV), Spårskruvar (A2, A4; FZB, FZG, FZV; Obeh, fosfat; Mässing, brons; Aluminium, polyamid), Vagnsbultar (A2, A4; FZB, FZG, FZV), Vingskruvar (FZB, FZG, FZV), Helgängade stänger (A2, A4; FZB, FZG, FZV; Obeh, fosfat; Mässing, brons; Aluminium, polyamid), Pinnbultar (FZB, FZG, FZV)

Priser och tekniska uppgifter hittar du i vår PDF-Katalog. Se avsnittet kataloger och broschyrer eller kontakta oss så hjälper vi dig.