Certifikat & Intyg

Intyg och certifikat förekommer i många utföranden och i varierande kvalitet. Nedan redogör vi för de tre vanligaste inom generell industri. Normen EN 10204 beskriver hur ett certifikat ska vara utformat och definierar vilken information som ska presenteras var. Normen bestämmer dock inte omfattningen av certifikatet utan tilläggssiffror t.ex. 2.1 eller 3.1. Tillverkare är antingen den fabrik som har tillverkat varan eller den importör/grossist som har tagit in varan på den europeiska marknaden.

Stålbyggnadsskruv levererar vi alltid med kontrollintyg 3.1 och intyget är inkluderat i priset.

Då vi ständigt arbetar med våra inköp för att kunna erbjuda bästa pris till våra kunder, är det viktigt att vi får reda på om man har några andra önskemål än just bästa pris. Vi behöver därför få reda på krav eller önskemål kring intyg och certifikat så tidigt som möjligt, helst vid förfrågan men senast vid beställning. Det kan påverka vilken leverantör som kan komma att bli aktuell.

CERTIFICATE OF COMPLIENCE, CoC

Sifvert Skruv intygar att varorna överensstämmer med bestämmelserna i beställningen utanhänvisning till EN 10204. Dokumentet kan utfärdaspå alla artiklar som levereras från Sifvert Skruvslager.

IDENTITETSINTYG 2.1 EN 10204

Tillverkarenintygar att varorna överensstämmer med bestämmelserna i beställning medhänvisning till EN 10204 utan att ange provningsresultat.  Tillverkaren gör en så kallad icke-specifik kontroll d.v.s. att kontrollen av produkten eller tillverkningsprocessen görs enligt tillverkarens egna metoder. Bestämmelserna i beställningen utgörs oftast i huvudsak av standarder eller definitioner av de produkter som ska levereras. Identitetsintyget kan endast utfärdas av den som anses vara tillverkare.

KONTROLLINTYG 3.1 EN10204

Certifikat utfärdat av tillverkaren med hänvisning till EN 10204 som intygar att de levererade varorna överensstämmer med bestämmelserna i beställningen. I certifikatet redovisas provning och provresultat ifrån ett kontrollparti av det specifika levererade partiet. I 3.1 intyget ingår normalt både materialsammansättning och test av produktens viktigaste mekaniska egenskaper.

Kontrollparti och provningsomfattning definieras i produktspecifikationer, i de officiella bestämmelserna och motsvarande tekniska regler eller i köpeavtalet. Om inget annat anges så består kontrollpartiet ofta av 5st slumpmässigt utvalda prover. Dokumentet valideras av en av tillverkaren auktoriserad kontrollrepresentantsom är oberoende av tillverkningsavdelningen, vilket oftast betyder företagets kvalitetschef.

Om dokumenten även ska kontrolleras av en tredjeparts kontrollant så övergår det ifrån att vara ett kontrollintyg 3.1 till att bli ett kontrollintyg 3.2

Det skall vara tillåtet för en tillverkare att till ett kontrollintyg 3.1 överföra relevanta provningsresultat från specifik kontroll utförd på inkommande produkter som används, under förutsättning att han upprätthåller spårbarhet och att han kan tillhandahålla motsvarande kontrollintyg. En skruvfabrik kan alltså använda materialtillverkarens materialanalys av det ingående materialet, men behöver utföra egna tester av produktens form och mekaniska egenskaper.

FÄSTELEMENT TILL AUTOMOTIVE

Även om generell industri är vår största kundkategori så har vi flera stora företag inom bilindustrin som kunder. Vi är därför välbekanta med IMDS, PSW och PPAP. Det är viktigt att du som kund meddelar oss om din förfrågan avser produkter som direkt eller indirekt ska levereras till automotive, då det påverkar vår process och val av tänkbara fabriker. Flera av de fabriker vi samarbetar med är certifierade mot IATF 16949, men alla är inte det då de inte i första hand vänder sig till den typen av kunder.

Om du är underleverantör till ett särskilt företag inom bilindustri anger du vilken OEM som din förfrågan avser.