Containerbrist i Asien orsakar tillfälligt ökade anskaffningskostnader

Vi har den senaste tiden fått information från leverantörer och speditörer om att logistik- och försörjningskedjorna ifrån Asien just nu är väldigt ansträngda. Det kommer troligen leda till båda prishöjningar och varubrist.

Hela fästelementsbranschen är beroende av att logistik- och försörjningskedjor från Asien fungerar bra. Ända sedan Covid-19 pandemin satte igång i våras har vi vid flera tillfällen upplevt mindre störningar i logistiken. Expressgods med flyg har varit särskilt drabbat. Logistikflödena ifrån Asien kom igång bra efter sommaren, men nu har läget försämrats och blivit riktigt bekymmersamt. Oavsett om det är en tillverkare som importerar råmaterial, eller om det är grossist som köper en färdig produkt, så behöver godset fraktas från Asien till Europa. Det råder nu en obalans i fördelningen av Containrar världen över och rederierna måste dra ner på antalet avgångar ifrån Asien vilket driver upp priset till aldrig tidigare skådade nivåer. Vi har fått betala priser på båtfrakt ifrån Kina nu i december som motsvarar mer än dubbla priset jämfört med vad det kostade innan krisen.

Problemen i försörjningskedjan resulterar i att priserna på fästelement i Europa ökar. Vi har nyligen fått information från en av våra europeiska huvudleverantörer på maskinskruv i stål att de höjer sina priser med 10-12% - med höjda kostnader för importfrakter som enda skäl för prishöjningen. Vi har även fått aviseringar om kommande prishöjningar ifrån andra aktörer, men utan angiven procentsats. Vår bedömning är att produkter med förhållandevis hög vikt i förhållande till varans värde kommer att påverkas mest och vice versa.

Länken förklarar på ett enkelt sätt hur covid-19 har orsakat en obalans i logistikkedjan som lett till containerbrist som i sin tur har drivit upp fraktpriserna.

Sammanfattningsvis så behöver vi tyvärr förvarna om att vi kommer att tvingas justera våra priser i början av 2021. Exakt vilka produktsegment som påverkas och hur mycket vi behöver prisjustera vet vi inte i skrivande stund. Vi återkommer med mer information så fort vi har den. För er som köper större antal av fästelement i låg legerat stål, kontakta oss så ser vi över situationen. Det kan vara ett bra tillfälle att köpa på sig lite extra just nu.

De kunder som redan har tecknat en avropsorder hos oss är garanterade både fast pris och säkra leveranser. Här kan du läsa om avropsorder.

Sifvert Skruv