Covid-19 Uppdatering

November 2020

 

Efter semestrarna har leveranser och distribution av varor på grund av Corona stabiliserats och i stort sett varit i ett normalläge. Men höstens ökade smitta av Covid-19 i hela Europa gör att läget för våra leverantörer är ansträngt och vissa förseningar på våra inkommande leveranser börjar dyka upp.

I flera stora Europeiska länder är det mer eller mindre lockdown. För att kunna fortsätta vara operativa och ge bra service så har flera länder och leverantörer infört hemarbete eller skapat skiftarbete för sälj och logistikpersonal för att minska smittorisken. Våra leverantörer jobbar så hårt som möjligt med att får ut allt gods i tid men med en mindre personalstyrka hinner de inte alltid med.

Många länder har precis som i Sverige haft eller har fortfarande viss personal korttidspermitterade vilket gör att vissa förfrågningar också tar längre tid att få svar på. Hos oss på Sifvert Skruv är personalstyrkan dock i stort sett tillbaka till 100% från och med 1 September och vi gör allt vi kan för att erbjuda hög service. 

Våra leverantörer har fortfarande god lagerhållning och Sifvert Skruv har hög service i att besvara förfrågningar och göra utleveranser till våra kunder. Vi försöker i största mån undvika förseningar genom att köpa produkter från andra tillgängliga tillverkare och distributörer. Förändras läget så kommer vi att hålla er informerade.

 

Sifvert Skruv