Kontoansökan

Fyll i din information för att ansöka om ett konto. Nödvändiga fält är markerade med *.

Sedvanlig kreditprövning sker. Lämnad kredit gäller tills vidare. Vi förbehåller oss rätten att sätta kreditgräns, som utgör en övre gräns för disponibelt belopp. 

Förändringar av kundens juridiska person, namn eller adress skall omedelbart meddelas oss. 

Lägsta ordervärde är 300 SEK exkl. moms.