Stor materialbrist leder till störningar i ledtider och högre priser 

Vi på Sifvert Skruv har i tidigare nyhetsbrev under våren informerat om att logistik och försörjningskedjorna runt om i världen varit väldigt ansträngda vilket har lett till förseningar, materialbrist och prisökningar som följd. Vi har hittills kunnat hantera de utmaningar som har dykt upp, men nu ser vi att situationen kan komma att förvärras. Vi står nu inför ett läge där vi riskerar att inte kunna få tag på specifika material alls eller med mycket lång ledtid och mycket högre priser. 

Anledningen till de brister och obalanser som är har med efterdyningarna av Covid-19 att göra.  Människor runt om i världen har förändrat sina vanor och sätt att leva i eller efter covid-19 pandemin.  Efterfrågan är nu högre än tillgången på vissa material och vi har fortsatta störningar på containerfrakter från Asien, flaskhalsar i hamnar som ska lasta av gods, brist på metallskrot och råmaterial och fortsatta restriktioner på grund av Covid-19. Allt detta får stora konsekvenser i hela den globala försörjningskedjan. 

Det har lett till att leveranstiderna ökar från några veckor till många månader, om vi får tag på materialet överhuvudtaget. Den höga efterfrågan just nu gör att många tillverkare har orderböckerna fulla. De har knappt tid att svara på förfrågningar då all tid går åt till att hantera de order som kommer in. Vissa väljer bara de mest lönsamma affärerna, andra kan helt enkelt inte ens köpa in den skruv de söker efter, eller det råmaterial de behöver för att tillverka varan. 

Det har blivit allt svårare för oss att hålla bekräftade ledtider till våra kunder då förutsättningarna förändras från vecka till vecka eller så kan inte våra leverantörer svara alls på hur lång tid det tar. Osäkerheten är stor. Allt detta skapar stora utmaningar både för oss och våra kunder 

Bristerna och förseningarna i försörjningskedjan gör att även materialpriserna ökar. Nu inför semestern har flera större aktörer i Europa höjt sina priser ytterligare på vissa fästmaterial på mellan 10-30% eller mer, som en effekt av befintlig materialbrist, ökade fraktkostnader och leveransproblem.  

Vi försöker just nu göra allt vi kan för att i största mån undvika stora förseningar genom att köpa produkter från andra tillgängliga tillverkare och distributörer om det går, även om det blir mycket dyrare.  

Vi vill därför be våra kunder om förståelse för eventuella förseningar och längre ledtider som kan dyka upp. Kontakta gärna din kundansvarige på Sifvert Skruv om läget för era kritiska artiklar.  

 

Sifvert Skruv