Köp- och leveransvillkor

Priser

Alla priser anges exklusive moms. Listpriser kan komma att ändras utan föregående avisering.

Minsta ordervärde

Minsta möjliga ordervärde, efter eventuella rabatter men före mervärdesskatt och fraktkostnader, är 300 SEK.

Betalningsvillkor
Sifvert faktura

30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta efter förfallodagen enligt NLS 10.
Andra Betalningsalternativ

Kortbetalning Swedbank

Kortbetalning kan ske med Visa, MasterCard eller annat betalningskort som anges som alternativ vid betalningstillfället. Kortnummer, kortets giltighetstid, CVC-kod samt för vissa kort även 3D Secure-koden ska anges. Sifvert-skruv AB tar inte del av några kortuppgifter och alla transaktioner sker med säker teknologi (SSL).

Annullering av order

Annullering av beställningar avseende specialtillverkade och/ eller särskilt ytbehandlade artiklar debiteras med 100% av varuvärdet.

Reklamation

Fel som märkts eller borde märkts när varan avlämnades till köparen ska anmälas skriftligen, med förekommande dokumentation, till Sifvert skruv senast inom en vecka efter mottagandet av varan. Först när reklamationen är godkänd av Sifvert Skruv kan varan returneras.

Hävande av köp

Hävande av köp accepteras endast efter godkännande av Sifvert Skruv. För en godkänd retur ska varor returneras i obrutna förpackningar och i säljbart skick. Returnerade varor krediteras med högst 80 % av fakturerat pris.
Returer av anskaffningsvaror eller av kundanpassade produkter accepteras ej.

Leveransvillkor/incoterms

Samtliga priser gäller fritt vårt lager. Leveranstid för icke lagerhållna varor framgår av orderbekräftelse.

EXW- Ex-Works: Köparen står för alla kostnader och risker under transportprocessen.

Avrop

Vid avropsorder sker slutleverans och slutfakturering av resterande parti/er då avtalad avropstid har förfallit.

Förpackningar

Förpackningsstorlek framgår som regel på vår hemsida. Sifvert Skruv äger rätt att leverera +/- 2% i avvikelse av förpackningsstorlekens antal.

Intyg och certifikat

Särskilda krav på intyg, certifikat eller kontrollrapporter skall meddelas senast i samband med order. Sådana krav kan innebära en avgift utöver eventuellt offererat pris.

Friskrivning

Sifvert Skruv ansvarar ej för följderna orsakat av eventuella tryckfel i katalog eller på hemsida.
Sortiment och priser kan komma att ändras utan föregående avisering.
Sifvert Skruv ansvarar inte för skada produkt orsakar på person eller egendom eller följderna av sådan skada. Köparen ska hålla Sifvert Skruv skadelös i den utsträckning Sifvert Skruv åläggs ansvar gentemot tredje man.

Övriga villkor

I övrigt gäller allmänna försäljningsvillkor enligt NLS 10.

Tillagd till listan "Varukorgen"