Kvalité & Compliance

Vi ställer högra krav på oss och leverantörer

Vi ställer höga krav på både oss själva och de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Vårt leveransåtagande är produkter och tjänster av hög kvalité inom mekanisk infästning. Vi levererar med hög kompetens, personlig service och kundunika lösningar. Vi gör det samtidigt som vi verkar för att vår verksamhet ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Kvalitet- & Miljölednings­system

Sedan 2018 är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015.

 

REACH

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Reach-förordningen innehåller regler om registrering, förbud eller andra restriktioner och krav på tillstånd för farliga ämnen samt regler om att informera kunder.

Förordningen skiljer mellan ämnen, blandningar och varor där det i första hand är ämnen och blandningar som förordningen berör. Vissa regler berör även varor då varor består av olika kemiska ämnen. En vara definieras som ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll.

Som leverantör av varor är vi enligt Reach skyldiga att informera våra kunder om den eventuella förekomsten av ämnen som finns på ECHAs lista över farliga ämnen samt om de överstiger en särskild viktprocent.

Vi ställer motsvarande krav på våra leverantörer – och de i sin tur på sina leverantörer. Det gör att information om den eventuella förekomsten av farliga ämnen följer med genom hela leverantörskedjan.

Observera att vi normalt inte lämnar materialdeklarationer på specifika produkter. Den försäkran vi kan lämna är generell och säger huruvida förekomsten av ett listat ämne är över gränsvärdet.

RoHS

RoHS, EU-direktiv 2011/65/EU, berör begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ibland förekommer begrepp som RoHS II (2) eller RoHS III (3) – detta är inga nya direktiv utan tillägg till det ursprungliga direktivet. I praktiken handlar det om vilka ämnen som berörs av begränsningen. Fästelement i sig omfattas inte av direktivet. Däremot kan de indirekt komma att omfattas om de ingår som komponent(er) i elektrisk eller elektronisk utrustning. Vi vet att många av våra kunder tillverkar just elektrisk och elektronisk utrustning. Därför deklarerar vi våra produkters överensstämmelse med RoHS. Deklarationen är på generell nivå och tar avstamp i olika material och ytbehandlingar, inte specifika artiklar.

Konfliktmineraler

Termen konflikt-mineraler syftar på fyra grundämnen och kallas även 3TG, vilket står för: tenn, tantal, volfram (tungsten) och guld. Att dessa metaller kallas för konfliktmineraler beror på att de ofta utvinns i länder där det råder väpnade konflikter och vinster från gruvdriften går till att finansiera striderna. 3TG metaller är inte per definition alltid konfliktmineraler. Det viktiga är ursprunget, om malmen som används för framställning av metallerna kommer från olagligt kontrollerade gruvor och om handeln med mineralerna finansierar väpnade konflikter eller inte. Den absoluta majoriteten av Sifvert Skruvs produkter består av metall i olika legeringar. Ingen av de ovanstående metallerna finns eller tillsätts avsiktligt i våra produkter. Ett vedertaget sätt att redovisa metallers ursprung är den så kallade CMRT-mallen (Conflict minerals reporting template). Mallen är ett standardiserat verktyg för att deklarera metallers ursprung genom leverantörskedjan. Notera att aktuella ämnen inte avsiktligt finns i våra produkter, därmed är vår redovisningsskyldighet begränsad. Mallen finns för nedladdning under Nedladdlingar i menyn.

Produktcertifikat & intyg

Produktcertifikat och intyg förekommer i många utföranden och i varierande kvalitet. Nedan redogör vi för de tre vanligaste inom generell industri. Normen EN 10204 beskriver hur ett certifikat ska vara utformat och definierar vilken information som ska presenteras var. Normen bestämmer dock inte omfattningen av certifikatet utan tilläggssiffror t.ex. 2.1 eller 3.1. Tillverkare är antingen den fabrik som har tillverkat varan eller den importör/grossist som har tagit in varan på den europeiska marknaden.

Stålbyggnadsskruv levererar vi alltid med kontrollintyg 3.1 och intyget är inkluderat i priset.

Då vi ständigt arbetar med våra inköp för att kunna erbjuda bästa pris till våra kunder, är det viktigt att vi får reda på om man har några andra önskemål än just bästa pris. Vi behöver därför få reda på krav eller önskemål kring intyg och certifikat så tidigt som möjligt, helst vid förfrågan men senast vid beställning. Det kan påverka vilken leverantör som kan komma att bli aktuell.

Våra intyg/certifikat

Sifvert Skruv intygar att varorna överensstämmer med bestämmelserna i beställningen utan hänvisning till EN 10204. Dokumentet kan utfärdas på alla artiklar som levereras från Sifvert Skruvslager

Tillverkaren intygar att varorna överensstämmer med bestämmelserna i beställning medhänvisning till EN 10204 utan att ange provningsresultat. Tillverkaren gör en så kallad icke-specifik kontroll d.v.s. att kontrollen av produkten eller tillverkningsprocessen görs enligt tillverkarens egna metoder. Bestämmelserna i beställningen utgörs oftast i huvudsak av standarder eller definitioner av de produkter som ska levereras. Identitetsintyget kan endast utfärdas av den som anses vara tillverkare.

Certifikat utfärdat av tillverkaren med hänvisning till EN 10204 som intygar att de levererade varorna överensstämmer med bestämmelserna i beställningen. I certifikatet redovisas provning och provresultat ifrån ett kontrollparti av det specifika levererade partiet. I 3.1 intyget ingår normalt både materialsammansättning och test av produktens viktigaste mekaniska egenskaper.

Kontrollparti och provningsomfattning definieras i produktspecifikationer, i de officiella bestämmelserna och motsvarande tekniska regler eller i köpeavtalet. Om inget annat anges så består kontrollpartiet ofta av 5st slumpmässigt utvalda prover. Dokumentet valideras av en av tillverkaren auktoriserad kontrollrepresentantsom är oberoende av tillverkningsavdelningen, vilket oftast betyder företagets kvalitetschef.

Om dokumenten även ska kontrolleras av en tredjeparts kontrollant så övergår det ifrån att vara ett kontrollintyg 3.1 till att bli ett kontrollintyg 3.2

Det skall vara tillåtet för en tillverkare att till ett kontrollintyg 3.1 överföra relevanta provningsresultat från specifik kontroll utförd på inkommande produkter som används, under förutsättning att han upprätthåller spårbarhet och att han kan tillhandahålla motsvarande kontrollintyg. En skruvfabrik kan alltså använda materialtillverkarens materialanalys av det ingående materialet, men behöver utföra egna tester av produktens form och mekaniska egenskaper.

Även om generell industri är vår största kundkategori så har vi flera stora företag inom bilindustrin som kunder. Vi är därför välbekanta med IMDS, PSW och PPAP. Det är viktigt att du som kund meddelar oss om din förfrågan avser produkter som direkt eller indirekt ska levereras till automotive, då det påverkar vår process och val av tänkbara fabriker. Flera av de fabriker vi samarbetar med är certifierade mot IATF 16949, men alla är inte det då de inte i första hand vänder sig till den typen av kunder.

Om du är underleverantör till ett särskilt företag inom bilindustri anger du vilken OEM som din förfrågan avser.

Tillagd till listan "Varukorgen"