Leveransvillkor

Priser
Alla priser är exklusive mervärdesskatt och normalt per/100 om inget annat anges. Rabatter enligt överenskommelse. Vi reserverar oss för prisförändringar.

Leveranstid
Omgående från lager med reservation för mellanförsäljning. Eventuella restorder levereras fraktfritt eller enligt överenskommelse. Vi förbehåller oss rätten att inte hantera restorder understigande 100 kr.

Leveransvillkor
Samtliga priser i aktuell prislista gäller fritt vårt lager. Vid expressleveranser debiteras kund frakt och debiteringskostnader enligt överenskommelse.

Avropsorder
Vid avropsorder av katalogartiklar samt specialartiklar sker slutleverans och slutfakturering av resterande parti/er om avtalad avropstid har förfallit.

Förpackningar
Vår försäljning är baserad på standardförpackningar eller storpack. Förpackningarnas storlek framgår som regel i katalogen eller på vår hemsida. Sifvert skruv äger rätt att leverera över/under leveranser med upp till 2% i avvikelse av förpackningsstorlekens antal. Vid köp av delad förpackning utgår gällande kundrabatt. Emballage debiteras till självkostnadspris.

Intyg och certifikat
Intyg och certifikat debiteras till självkostnadspris och beställs i samband med order.

Minimiorder fakturering
Lägsta fakturabelopp är 300 SEK/order. Om fakturavärdet efter avdrag av rabatter, men före mervärdeskatt, frakt och andra avgifter, är mindre än detta värde debiteras ändå 300 SEK med hänsyn till expeditionskostnaden. Gäller ej restleveranser.

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta efter förfallodagen enligt NLS 10. Avvikelser i leverans ska skriftligen meddelas leverantören inom 7 dagar.

Returer
Returer orsakade av oss krediteras till 100%. Returer ej orsakade av oss accepteras endast efter godkännande av oss och om varorna returneras i obrutna förpackningar och i säljbart skick. Dessa returer ska återsändas inom 14 dagar och krediteras med högst 80 % av fakturerat pris. Returer av anskaffningsvaror eller av kundanpassade produkter accepteras ej. Vid kontroll och inventering av mer tidskrävande returer debiteras en särskild avgift.

Annullering av order
Annullering av order kan endast ske efter överenskommelse. 5% av ordervärdet debiteras, dock minst 500 kr. Till detta tillkommer kostnader för nedlagt arbete, inköp o.d. som vi ej kan annullera. Annullering av order med specialartiklar accepteras inte.

Tryckfel
Sifvert Skruv ansvarar ej för följderna orsakat av eventuella tryckfel i katalogen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i sortimentet utan avisering. För senaste uppdateringar, se vår hemsida.

Övriga villkor
I övrigt gäller allmänna försäljningsvillkor enligt NLS 10.