MKT Expander

Generalagent i Sverige
Sifvert är Sveriges generalagent för MKT och deras produkter.

MKT är en specialiserad tysk tillverkare av inter-nationellt godkända expandersystem för tung infästning.
Som generalagent har vi har tillgång till deras omfattande sortiment av standard infästnings-
system för betong och andra massiva material.

MKT kan även specialtillverka expanderprodukter
i både liten och stor skala.

EXTERN LÄNK TILL MKT

MKT

LADDA NER MKT KATALOG SOM PDF

MKT katalog 4,9 Mb