Ytbehandling


Sifvert Skruv har väldigt lång erfarenhet av ytbehandlad skruv. Vi samarbetar sedan många år tillbaka med flera partners som är specialister på att ytbehandla skruv. Samtliga våra partners uppfyller standarderna och kraven enligt RoHS samt ELV direktiven.

Att ytbehandla skruv är idag mycket vanligt och vi växer allt mer inom området. Många av våra kunder väljer att ytbehandla skruv genom oss och använder sig även av de tjänster vi kan erbjuda gällande hantering kring en ytbehandlad skruv.
Ett exempel är att vi erbjuder lagerhållning hos oss vid större volymer, ett annat är att vi ingår avtal om löpande beställningar så minimeras risken för er att bli utan en kritisk produkt. 

Det finns flera grundläggande orsaker till varför man väljer att ytbehandla en skruv,  t.ex när man vill:

  • Skydda mot korrosion.
  • Isolera olika material ifrån varandra.
  • Friktionsstyra förband.
  • Förhindra att förband skär vid montering.
  • Estetiskt ytbehandla i olika kulörer.
  • Slitageskydda

De vanligaste förekommande ytbehandlingar är, b.la Geomet®, blankförzinkning, varmförzinkning, svartpassivering, svartoxidering, zink-nickel, kem-förnickling, vax m.m.

Alla dessa olika ytbehandlingar har olika egenskaper och motstånd mot korrosion. Oftast mäter man korrosionsbeständighet i hur många timmar ett skruvförband klarar i ett så kallat salt spray test innan det uppstår vitrost och rödrost. *ISO 9227 ( Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests )

I detta avsnitt om ytbehandling tänkte vi ta upp Geomet® och vaxning av skruvförband, där vår förhoppning är att du får lite mer insikt i dessa olika metoder och användningsområden.

Geomet®

En icke-elektrolytiskt pålagd zinkflakebeläggning som är silverfärgad och som används som korrisionsskydd på föremål gjorda av stål och gjutjärn.
Lösningen är vattenbaserad och helt fri från krom och ger inte upphov väteförsprödning.
Lämpliga användningsområden är skruvförband, fästelement, höghåll-fasthets- och säkerhetsdetaljer i korrosiva miljöer.
Geomet® är idealiskt där man vill uppnå ett mycket bra korrosionsskydd vid tunna skikttjocklekar, 5-10 µm. Kulören är silvermatt grå men går även att kombinera med transparent eller svart topcoat med friktionsstyrande egenskaper.

Geomet® kan tillsammans med topcoat friktionsstyras och har mycket hög kemikaliebeständighet och tål temperaturer upp till 300<C ”.

Geomet® 500A/Geomet® 500B
Geomet® 500A, dessa håller för >720h utan rödrost enligt ISO 9227 *
Skikttjocklek 5-7 µm
Geomet® 500B, dessa håller för >1000h utan rödrost enligt ISO 9227*
Skikttjocklek 8-12 µm

Vaxning

Vaxning av skruv är en annan form av ytbehandling som vi på Sifvert Skruv ofta utför. Tjänsten utförs i vårt eget hus vilket ger möjlighet till mycket smidiga leveranslösningar och möjligheter att vaxa även mindre volymer som annars inte bruka vara ekonomiskt försvarbart.

Vaxning av skruvförband används framför allt för att minska hög/låg friktion i skruvförband vid montering eller demontering, utan att behöva använda smörjfett eller olja.

Rostfritt är ett material där man ofta använder vaxad skruv. Ett vanligt fenomen är t.ex. att rostfritt material ofta ”nyper” vid montering eller demontering av materialet tenderar det att skapa glapp. Detta undviks med hjälpa av vaxning.

Vi använder ett Gleitmo vax som är ett torrsmörjande medel och appliceringen av vaxet sker normalt genom att skruven doppas i vaxmedlet. Gleitmo vaxet har inget avancerat rostskydd i sig utan fungerar främst som en sealer och tätar ev. sprickor i underliggande ytskikt.