Skruvskolan

Märkning av fästelement

Ett internationellt beteckningssystem har tagits fram som bygger på de hållfasthetsbestämmelser och provningsföreskrifter som gäller. Detta är viktigt för att ha enhetliga och samstämmiga krav på produkter.

Enligt SS-EN ISO 898-1 krävs märkning av skruvar enligt följande:

Sexkantsskruvar

Sexkantsskruvar med nominell diameter d ≥ 5 mm i alla hållfasthetsklasser skall märkas med hållfasthetsklass, företrädesvis på skruvhuvudets översida eller på huvudets sida.

Sexkanthålsskruvar

Sexkanthålsskruvar med nominell diameter d ≥ 5 mm i hållfasthetsklass 8.8 och högre skall märkas med hållfasthetsklass, företrädesvis på huvudets sida eller på huvudets översida.

Pinnskruvar

Pinnskruvar med nominell diameter d ≥ 5 mm i hållfasthetsklass 5.6, 8.8, 10.9 och 12.9 skall märkas med hållfasthetsklass på endera skruvänden. För pinnskruvar med godsände anbringas beteckningen på mutteränden.

Sexkantsmuttrar

Enligt ISO 898-2 krävs märkning av sexkantsmuttrar med hållfasthetsklass för gängdiametrar d ≥ 5 mm i samtliga hållfasthetsklasser.