Skillnaden mellan DIN-ISO

Sifvert Skruv har funnits sedan 1861 vilket är längre än vad både DIN och ISO standarderna har funnits. Vi har varit med på resan ända från början av dessa standarder och dess utveckling. Idag är dessa standarder väl etablerade världen över och utvecklingen går fort framåt. Men vad är då egentligen en standard? 

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika miss-förstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.

När vi pratar skruv och mutter kan det variera lite emellan dessa standarder och det är kanske inte alltid så lätt att veta vad skillnaden egentligen är. Därför har vi gjort en lätt och överskådlig tabell som visar de vanligaste skruvarna och vad som skiljer dem åt.

Nedan kan du läsa närmare om när dessa standarder grundades och var de härstammar ifrån.


Grundades i Tyskland 1917 som Normenausschuss der deutschen Industrie (NADI) och den första standarden kom 1918. Det finns en uppsjö olika DIN normer och en utav DIN:s mest kända norm är DIN 476 för pappers-format med indelningar som A3, A4 ect.

1975 antog man namnet DIN Deutsches Institut für Normung. Samma år undertecknades även ett avtal mellan DIN och den tyska staten där man fastslog DIN som den enda nationella normeringsorganisationen. DIN företräder Tyskland i internationella normeringsärenden och är medlem i den internationella standardiserings-organisationen ISO och den euro-peiska standardiseringsorganisationen CEN.


Internationella standardiseringsorganisationen, ISO startade sin verksamhet den 23 februari 1947. ISO-standarderna har snabbt accepterats internationellt och används av nästan alla länder i världen. Sedan länge har ISO även arbetat med att ta fram en standard för fästelement. Det finns ca 340 olika standarder som är inriktade på miljö och totalt finns cirka 14 000 olika standarder.

I samband med att standarder harmoniseras allt mer internationellt enligt ISO normen, så innebär det också att våra leverantörer går över mer och mer till ISO standard.


Skillnaden mellan DIN och ISO är framförallt att vissa nyckelvidder och mutterhöjder ändras, även hållfasthetskraven ändras. Det som inte påverkas alls är gäng diametern.

Se gärna vår tabell över jämförelser och skillnader olika standarderna på de vanligaste förekommande skruvarna av DIN-ISO i vår tabell