Koncept som spar tid och pengar

Genom ett samarbetsavtal tillför vi en optimal ett kundanpassat servicekoncept där vi tillsammans med kund kommer överens om hur och när lagersystemet ska skötas, vilket hjälper dig att få kontroll på inköp och spar tid på hanteringen av ditt förbrukningsmaterial.

Vi ser till att du får kontroll på lagernivåer med min/max lager och med regelbundna uppföljningsmöten hjälps vi åt att utveckla er verksamhet och tillhandahåller statistik på era inköp. Vi kan hjälpa till med att plocka upp leveranser, märker upp och inventerar samt tar hand om ev. reklamationer och returhantering som ofta är besvärligt och tidsödande. Vi sköter helt enkelt om all skötsel av systemet (Denna tjänst tillhandahålls enbart i Stockholms län)