Påfyllnadsservice

Vårt koncept påfyllnadsservice är för dig som vill säkerställa högsta möjliga leveranssäkerhet och samtidigt minska kostnaderna för hanteringen av förbrukningsmaterial. Så kallade C-artiklar kostar inte många kronor i inköp men kräver ofta en kostsam hantering och skötsel på plats.

Vi använder antingen kundens befintliga system eller rekommenderar nya lämpliga lagersystem. Tillsammans med kund kommer vi överens om innehåll och hur de ska se ut för bästa service och hantering. Självklart hjälper vi dig med att bygga upp/om hela systemet, vi märker upp systemet med etiketter och våra och kundens artikelnummer.