Kvalité & Miljö

Vi ställer höga krav på både oss själva och de leverantörer vi väljer att samarbeta med och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015, här finns vårt certifikat.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med kvalitet och miljö i vår kvalitets- och miljöpolicy.

Det är viktigt för oss att våra produkter följer gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter, däribland REACH förordningen och RoHS direktivet.

Läs vårt uttalande kring REACH och RoHS samt vår Declaration of Compliance:

REACH statement
RoHS statement & DoC