Kvalité & Miljö

Vi ställer höga krav på både oss själva och de leverantörer vi väljer att samarbeta med. Vårt leveransåtagande är produkter och tjänster av hög kvalité inom mekanisk infästning. Vi levererar med hög kompetens, personlig service och kundunika lösningar. Vi gör det samtidigt som vi verkar för att vår verksamhet ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Här kan du läsa vår kvalitets- och miljöpolicy i sin helhet

Kvalitet- & Miljöledningssystem

Sedan 2018 är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015, här kan du se vårt certifikat.

REACH

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Reach-förordningen innehåller regler om registrering, förbud eller andra restriktioner och krav på tillstånd för farliga ämnen samt regler om att informera kunder.  

Förordningen skiljer mellan ämnen, blandningar och varor där det i första hand är ämnen och blandningar som förordningen berör. Vissa regler berör även varor då varor består av olika kemiska ämnen.  En vara definieras som ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll.

Som leverantör av varor är vi enligt Reach skyldiga att informera våra kunder om den eventuella förekomsten av ämnen som finns på ECHAs lista över farliga ämnen samt om de överstiger en särskild viktprocent.

Vi ställer motsvarande krav på våra leverantörer – och de i sin tur på sina leverantörer. Det gör att information om den eventuella förekomsten av farliga ämnen följer med genom hela leverantörskedjan.

Observera att vi normalt inte lämnar materialdeklarationer på specifika produkter. Den försäkran vi kan lämna är generell och säger huruvida förekomsten av ett listat ämne är över gränsvärdet.   

Se vårt senaste uttalande om Reach

Läs mer om Reach hos kemi.se

ROHS

RoHS, EU-direktiv 2011/65/EU, berör begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ibland förekommer begrepp som RoHS II (2) eller RoHS III (3) – detta är inga nya direktiv utan tillägg till det ursprungliga direktivet. I praktiken handlar det om vilka ämnen som berörs av begränsningen.

Fästelement i sig omfattas inte av direktivet. Däremot kan de indirekt komma att omfattas om de ingår som komponent(er) i elektrisk eller elektronisk utrustning. Vi vet att många av våra kunder tillverkar just elektrisk och elektronisk utrustning. Därför deklarerar vi våra produkters överensstämmelse med RoHS. Deklarationen är på generell nivå och tar avstamp i olika material och ytbehandlingar, inte specifika artiklar. 

Läs vårt senaste uttalande kring RoHS samt vår Declaration of Compliance

Läs mer om RoHS hos kemi.se

KONFLIKTMINERALER

Vi får ibland frågan om hur vi hanterar konfliktmineraler. Termen konflikt-mineraler syftar på fyra grundämnen och kallas även 3TG, vilket står för: tenn, tantal, volfram (tungsten) och guld. Att dessa metaller kallas för konfliktmineraler beror på att de ofta utvinns i länder där det råder väpnade konflikter och vinster från gruvdriften går till att finansiera striderna.

3TG metaller är inte per definition alltid konfliktmineraler. Det viktiga är ursprunget, om malmen som används för framställning av metallerna kommer från olagligt kontrollerade gruvor och om handeln med mineralerna finansierar väpnade konflikter eller inte.

Den absoluta majoriteten av Sifvert Skruvs produkter består av metall i olika legeringar. Ingen av de ovanstående metallerna finns eller tillsätts avsiktligt i våra produkter.

Ett vedertaget sätt att redovisa metallers ursprung är den så kallade CMRT-mallen (Conflict minerals reporting template). Mallen är ett standardiserat verktyg för att deklarera metallers ursprung genom leverantörskedjan. Här kan du se Sifvert Skruvs CMRT 6.01. Notera att aktuella ämnen inte avsiktligt finns i våra produkter, därmed är vår redovisningsskyldighet begränsad.