skruvar på ett bord

Märkning av fästelement

Ett internationellt beteckningssystem har tagits fram som bygger på de hållfasthetsbestämmelser och provningsföreskrifter som gäller.

Detta är viktigt för att ha enhetliga och samstämmiga krav på produkter.

Enligt SS-EN ISO 898-1 krävs märkning av skruvar enligt följande:

 

 

 

Sexkantsskruvar

Sexkantsskruvar med nominell diameter d ≥ 5 mm i alla hållfasthetsklasser skall märkas med hållfasthetsklass,

företrädesvis på skruvhuvudets översida eller på huvudets sida.

 

A. Tillverkarbeteckning

B. Hållfasthetsklass

Sexkanthålsskruvar

Sexkanthålsskruvar med nominell diameter d ≥ 5 mm i hållfasthetsklass 8.8 och högre skall märkas med hållfasthetsklass,

företrädesvis på huvudets sida eller på huvudets översida.

 

 

A. Tillverkarbeteckning

B. Hållfasthetsklass

 

Sexkantsmuttrar

Enligt ISO 898-2 krävs märkning av sexkantsmuttrar med hållfasthetsklass för

gängdiametrar d ≥ 5 mm i samtliga hållfasthetsklasser.

 

A. Tillverkarbeteckning

B. Hållfasthetsklass

Pinnskruvar

 

 

A. Tillverkarbeteckning

B. Hållfasthetsklass

Tillagd till listan "Varukorgen"