Diverse fästmaterial

Insatsgängor

Insatsgängor används för att förstärka skruvförband där hållfastheten på arbetsmaterialet inte är tillräcklig. Denna förstärkning åstadkoms genom att insatsgängan greppar i en större spänningsarea än den ursprungliga godsgängans spänningsarea. De används också för att reparera slitna, sönderrostade eller förstörda gängor. Tillämpningen är oftast för aluminium- och magnesiumlegeringar men även för plast, gjutjärn, mässing och brons. Insatsgängor ger ett bra skydd mot slitage i applikationer som monteras och demonteras ett flertal gånger.

Genom att förstärka eller återställa en förstörd gänga kan dyra driftsstopp undvikas. Hålet kan borras ur och gängas om och kan då behålla sin ursprungliga dimension vilket innebär att samma typ av skruv som innan kan användas. Insatsgängan kan också monteras i befintlig gänga vilket innebär att skruvdimensionen då minskas. Förspänningskraften minskar då i och med att skruvdimensionen är mindre.

Insatsgänga (ISG)

Undersökningar har visat att 90 – 95 % av alla skruvbrott sker i höjd med första gängvarvet. Genom insatsgängans hårda och fina yta fås en låg gängfriktion och skruven kan utnyttjas maximalt. Insatsgängan fördelar förspänningen bättre över gängorna och reducerar belastningen på första gängan från 50 till 30 %. Detta medför att utmattningshållfastheten förbättras och det ger också möjlighet att reducera skruvdimensionen och på så sätt spara vikt.

Insatsgängor finns i olika typer och material, anpassade för specifika applikationer och krav. Vissa insatsgängor är tillverkade av rostfritt stål för ökad korrosionsbeständighet, medan andra kan vara belagda med smörjmedel för att ytterligare minska friktionen vid montering och demontering. Det finns även insatsgängor med självbrottande funktion för att förhindra att skruven skruvas ur vid vibrationer och stötar.

Insatsgänga i mässing för trä och plast

I höghållfasta applikationer, såsom inom flyg- och rymdindustrin, är insatsgängor avgörande för att säkerställa att skruvförbanden klarar av de extrema belastningar och miljöförhållandena som förekommer. Här används ofta speciella typer av insatsgängor som klarar av de höga temperaturerna och kemiska påfrestningarna.

För monteringen av insatsgängor finns särskilda verktyg och tekniker som säkerställer en korrekt och säker installation. Detta kan inkludera användning av insatsverktyg som roterar insatsgängan på plats, samt kontrollmätning för att säkerställa att insatsgängan sitter korrekt och att gängorna är intakta.

Sammanfattningsvis erbjuder insatsgängor en mångsidig och pålitlig lösning för att förbättra hållfastheten och livslängden hos skruvförband, särskilt i material med lägre hållfasthet. Deras användning kan bidra till att minska kostnaderna för underhåll och reparation, förbättra prestanda och öka säkerheten i en rad olika                                                 industriella och kommersiella tillämpningar.

Vårt sortiment av insatsgängor

 

ENSAT 309 är en insatsgänga i mässing för trä och mjuka plaster. Invändigt metriskt gängad.

SPIRO SP är också en insatsgänga i mässing utan fläns i och används till thermoplaster .

ISG A2 är en rostfri insatsgänga som används för förstärkning av gängor i mjuka material som aluminium, gjutjärn etc. samt för reparation av skadade gängor. Materialet är rostfritt stål A2 SS 2332. Tolerans H5. Finns även i andra gängdimensioner och längder.

Tillagd till listan "Varukorgen"