skruvar på ett bord

Gängpressande fästelement

Gängande skruv, även kallad gängformande skruv är per definition skruv som vid montering formar den motgående gängan. Även träskruv är en särskild typ av gängpressande skruv för träapplikationer, t ex trallskruv inom byggsektorn. Idag förekommer främst två varianter av gängpressande skruvar.

  1. Icke metrisk skruv för plåt- och plastapplikationer.
  2. Metrisk skruv för ogängade hål i stål, aluminium och magnesium.

Gängpressande för metall

Vid montering pressar skruven starka solida gängor invändigt i borrade, stansade eller pressade hål i plåtar eller gjutgods av olika metaller. Gängorna i hålet formas därmed plastiskt, utan spånbildning. På grund av elastisk återfjädring fyller godsmaterialet delvis upp bakom skruvloberna och skapar en större kontaktyta mellan gängorna, vilket ger stort motstånd mot lossning och hög hållfasthet. De lokala höga spänningar som uppstår pga. det trilobulära tvärsnittet hindrar skruven från att lossna.

Figur 1. Spets på gängformande Taptite skruv. Skruven tillverkas av kallformningsstål och spetsen är i detta fallet induktionshärdad. Spetsen är trilobulär.

Figur 1 visar spetsen på en typ av metrisk gängformande skruv, så kallad Taptite® skruv. Taptite är ett varumärke och fästelementleverantörer tillverkar dessa på licens. Olika spetsgeometrier förekommer beroende på motgående material. Även härdningen varierar.

Fördelarna med gängformande skruv är flera:

  1. Man behöver inte gänga hålen och därmed behövs inga gängtappar eller gängmaskiner.
  2. Man behöver inte kontrollera gängorna med gängtolk.
  3. Man behöver inte handäntra skruven vilket sparar byggtid.
  4. Den dynamiska hållfastheten blir något högre jämfört med normal skruv d v s den glappar inte upp lika lätt

Nackdelen är att den är dyrare, ca 25% jämfört med normal skruv, samt att det krävs en viss axiell tryckkraft för att få gängan att börja formas i den motgående komponenten. Detta uppvägs i de flesta fall av fördelarna då gängmaskiner, gängtappar mm ej behövs och totalkostnaden för förbandet blir lägre än om vanlig skruv skulle använts.

Gängpressande för plast

Plasters egenskaper skiljer sig markant från metallers. Det påverkar starkt hur skruvförband ska användas. Plaster har relativt låg styrka och de tål inte höga klämkrafter eller dragkrafter. De sätter sig också med tiden. Skruvförband för plaster ska användas med försiktighet då de appliceras punktvis och spänningarna som uppstår kan leda till sprickbildning. Självgängande skruv kan återmonteras men endast några få gånger.

Med plaster menas konstruktionsmaterial baserade på polymerer. Plaster delas in i två huvudgrupper, härdplaster och termoplaster. Termoplaster är lätta att forma om de värms upp och de kan smältas om ett flertal gånger. Härdplaster är kemiskt tvärbundna och kan inte smältas eller omformas.

Några vanliga termoplaster är polyeten (PE), polypropen (PP), polyvinylklorid (PVC), polyamid (nylon), acetalplast (POM), polyester och polykarbonat. Termoplaster kan armeras med fibrer, korthuggen glasfiber dominerar. För härdplasterna används huvudsakligen vävar av långa fibrer. De mest använda härdplasterna är baserade på polyester, vinylester och epoxi.

Självgängande skruvar för plast och kortfiberförstärkt plast

Självgängande skruv kan vara gängpressande eller gängskärande. De gängskärande har någon form av skärande kant. Ofta används plåtskruv med 60° gängprofil för plastmaterial. De kraftiga tryckspänningar som bildas av skruvgängan kan ge upphov till sprickbildning. Försänkta skruvskallar är inte lämpliga för plast då de ger en expanderande effekt.

Geometrier som har visat sig lämpliga för plast är:

  • Låg vinkel på gängan, < 40°
  • Smal skruvstam, < 0,65xD
  • Hög stigning, > 0,35xD

För att minimera risken för sprickbildning har gängor speciellt anpassade för inskruvning i plast utvecklats. Utmärkande för specialskruvar för plast är en asymmetrisk gängprofil som bättre fördelar spänningarna runt godshålet och som gör att den bärande flanken bättre motstår utdragskraften. Den kupade ledande gängflanken underlättar materialflödet vid gängformningen medan den tvära följande gängflanken står emot utdragskrafter och inre gängstrippning. Eftersom huvuddelen av kraften överförs i axiell riktning genom den tvära bärande flanken minimeras sprickbildning orsakad av radiella krafter samtidigt som friktionslåsningen maximeras.

 

    Figur 1. Specialskruv för gängning i thermoplast, Remform.

För hårda och spröda härdplaster har skruvar med speciell utformning tagits fram. En modifierad gänga med skärande skåror används för att minska risken för sprickbildning vid montering och skärning av hongängan. 

 

   

    

Figur 2. Skruv för härdplast med skåror i gängan.

Om självgängande skruvar demonteras och återmonteras är det viktigt att de monteras i den befintliga gängan och inte tillåts forma en ny gänga.

Tillagd till listan "Varukorgen"