skruvar på ett bord

Användning av brickor till skruv

PLANBRICKOR FÖR SKRUVFÖRBAND 

För att skruvar och muttrar ska kunna dras åt till en lämplig förspänningskraft i förbanden krävs att underlagen har en viss hårdhet för att undvika sättning i materialen. Sättning uppstår när materialen under tryck deformeras, vilket leder till en minskning av förspänningskraften över tid. Skruvkraften får inte orsaka högre hålplantryck än vad det monterade materialet klarar av. Om högsta tillåtna hålplantryck överskrids kan det leda till sättningar i förbandet, förlust av klämkraft och i värsta fall haveri, där hela konstruktionen kan kollapsa.

Man använder brickan under skruvskallen eller muttern för att fördela klämkraften över ett större område och därmed sänka hålplantrycket samt förhindra intryckningar i godset. För detta ändamål krävs att brickan har en tjocklek som är minst 0,5 gånger skruvdiametern (0,5d). Brickor skyddar även ytan från skador orsakade av den roterande skruvskallen eller muttern, vilket kan vara avgörande i applikationer där ytskador kan leda till korrosion eller försvagning av materialet. För att brickor avsedda för hårda påkänningar inte ska deformeras är de tillverkade av härdat stål, vilket säkerställer deras hållbarhet och effektivitet under extrema förhållanden.

Brickor används också för andra ändamål, såsom distansbrickor (shims), som skapar utrymme mellan komponenter. Hålförminskning, som reducerar storleken på ett hål för att passa skruvar med en mindre diameter. fjäderbrickor, som ger elastisk återfjädring och låsning, som förhindrar att skruvar och muttrar lossnar. elektrisk isolering, som förhindrar elektrisk kontakt mellan komponenter, och vibrationsdämpning som minskar skadliga vibrationer. De kan därför vara tillverkade av olika material allt från gummi och fibermaterial till härdat stål, beroende på de specifika kraven i applikationen. Utförandet kan delas in i rundbrickor, fjäder- och låsbrickor, packnings- och isolationsbrickor samt diverse specialbrickor.

 

Varje bricka skapar ytterligare två kontaktytor och eftersom varje kontaktyta bidrar till sättning med efterföljande förlust av klämkraft, finns det en risk med att använda brickor. Denna sättning kan resultera i att förbandet förlorar sin förspänningskraft snabbare än beräknat, vilket kan kräva regelbundet underhåll och efterdragning.

Brickor kan också påverka friktionen beroende på material, kontaktyta och om de roterar vid monteringen eller inte. Friktionen mellan brickan och ytorna den kommer i kontakt med kan påverka hur mycket vridmoment som krävs för att dra åt skruven eller muttern till önskad förspänningskraft.

Det vanligaste och normalt bästa sättet att minska hålplantrycket är att använda flänsskruvar och flänsmuttrar. Flänsen fyller då samma funktion som en bricka och eliminerar extra kontaktytor, vilket minskar risken för sättning och därmed bibehåller klämkraften bättre över tid.

Flänsskruvar och flänsmuttrar minskar också risken för att glömma brickan, vilket kan vara kritiskt i monteringsprocesser där varje komponent måste vara korrekt placerad för att säkerställa konstruktionens integritet och säkerhet. Flänsar distribuerar belastningen mer jämnt och minimerar koncentrationen av tryck, vilket bidrar till långsiktig hållbarhet och stabilitet i förbandet.

Vårat bricksortiment

Rundbrickor, planbrickor.
 • RB FZB (Blankförzinkat stål) Standard planbricka enligt ISO 7089.
 • RB FZV (Varmförzinkat stål) Standard planbricka enligt ISO 7089.
 • RB A2 Rostfritt stål, kvalité A2) Standard planbricka enligt DIN 125.
 • RB A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4) Standard planbricka enligt DIN 125.
 • RB POLY (Polyamid) Standard planbricka enligt DIN 125.
 • RB SVART (Svartförzinkat stål) Standard planbricka enligt DIN 125.
 • RB MÄSS (Mässing) Standard planbricka enligt DIN 125.
 • RB ALU (Aluminium) Standard planbricka enligt DIN 125.
Rundbrickor med en stor ytterdiameter. 
 • RBS FZB (Blankförzinkat stål) Standard planbricka med en större ytterdiameter enligt ISO 7093-1.
 • RBS FZV (Varmförzinkat stål) Standard planbricka med en större ytterdiameter enligt ISO 7093-1.
 • RBS A2 (Rostfritt stål, kvalité A2) Standard planbricka med en större ytterdiameter enligt DIN 9021.
 • RBS A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4) Standard planbricka med en större ytterdiameter enligt DIN 9021.
 • RBS POLY (Polyamid) Standard planbricka med en större ytterdiameter enligt DIN 9021.
 • RBS MÄSS (Mässing) Standard planbricka med en större ytterdiameter enligt DIN 9021.
 • NB FZB (Blankförzinkat stål) Planbricka med en större ytterdiameter.
 • SRKB FZB (Blankförzinkat stål) planbricka med en större ytterdiameter.
 • SRKB A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4) planbricka med en större ytterdiameter.
Rundbrickor med en mindre ytterdiameter

RBC är en rundbricka som har en mindre ytterdiameter och används ofta till insexskruv som har en liten skalle, är enligt DIN 433.

 • RBC FZB (Blankförzinkat stål)
 • RBC A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4)
 • RBC A2 (Rostfritt stål, kvalité A2)
Tjocka rundbrickor 
 • TBRB (Blankförzinkat stål)
 • TBRB A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4)
Låsbrickor, fjäderbrickor.

NORDLOCK, killåsningsbricka.

 • FZFL (Zinkflake, Delta Protekt)
 • A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4)

LB-AZ, låsbricka med utvändig tandning enligt DIN 6798. Dessa kan även användas som kontaktbrickor.

 • FZB (Blankförzinkat stål)
 • A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4)

LB-IZ, låsbricka med invändig tandning enligt DIN 6798. Dessa kan även användas som kontaktbrickor.

 • FZB (Blankförzinkat stål)
 • A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4)

LB-AZV FZB (Blankförzinkat stål) Försänkt tandad kontaktbricka som även kan användas jordningsbricka. Används också som jordningsbricka.

FBB, fjäderbricka som skapar låsning genom friktion mellan skruvhuvudet och materialet. Enligt DIN 127B.

 • FZB (Blankförzinkat stål)
 • A1 (Rostfritt stål, kvalité A1)
 • A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4)

FBC, fjäderbricka för cylindriska skallar som skapar låsning genom friktion mellan skruvhuvudet och materialet. Enligt DIN 7980.

 • FZB (Blankförzinkat stål)
 • A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4)

KBB FZB (Blankförzinkat stål) Skevad fjäderbricka som används där viss låsning önskas. Enligt DIN 137B.

KBA FZB (Blankförzinkat stål) Böjd fjäderbricka som används där viss låsning önskas. Enligt DIN 137A.

Fyrkantsbrickor 
 • S4B FZB (Blankförzinkat stål) Fyrkantsbricka enligt DIN 436.
 • S4B FZV (Varmförzinkat stål) Fyrkantsbricka enligt DIN 436.
 • S4B A4 (Syrafast rostfritt stål, kvalité A4) Fyrkantsbricka enligt DIN 436.
 • S4B A2 (Rostfritt stål, kvalité A2) Fyrkantsbricka enligt DIN 436.
Tätningsbrickor
Spännbrickor 
 • SPB FZM (Mekanisk förzinkad) Spännbricka enligt DIN 6796.

Klädselbrickor, används tillsammans med en försänkt skruv.

Passbrickor/Shims, distansbrickan används för att minska avståndet vid anslutningar.   

 • PB OBEH (Obehandlat stål) Passbricka enligt DIN 988.
 • PB A2 (Rostfritt stål kvalité A2) Passbricka enligt DIN 988.
Tallriksfjädrar 
 • TF OBEH (obehandlat stål) Tallriksfjäder med konisk form enligt DIN 2093.

Tillagd till listan "Varukorgen"