skruvar på ett bord

Fästteknik & Mekanik

 

Fästelement beskrivs dels genom geometrier för produkter dels genom geometrier för gängor.

Inom dessa områden finns ett antal standarder.

Fästelement har indelats i olika produktgrupper som exempelvis

sexkantsskruv, flänsskruv, sexkantsmuttrar, flänsmuttrar etc.

Allmänna termer och nomenklatur om fästelement finns i standard SS-ISO 1891.

Förutom de i ISO 1891 upptagna termerna gäller i Sverige följande definitioner för skruv och bult.

skruv

Utvändigt gängad cylindrisk eller konisk 

kropp, avsedd för fastsättning hopfogning, kraftöverföring

eller överföring av rörelse i sin längdriktning. 

BULT

Ogängad cylindrisk kropp med

ansats(er) i form av huvud eller

liknande, avsedd att användas utan att

undergå plastisk formändring

Tillagd till listan "Varukorgen"