Skruvskolan

Fästteknik & Mekanik

Fästelement beskrivs dels genom geometrier för produkter dels genom geometrier för gängor. Inom dessa områden finns ett antal standarder. Fästelement har indelats i olika produktgrupper som exempelvis sexkantsskruv, flänsskruv, sexkantsmuttrar, flänsmuttrar etc.


Allmänna termer och nomenklatur om fästelement finns i standard SS-ISO 1891. Förutom de i ISO 1891 upptagna termerna gäller i Sverige följande definitioner för skruv och bult.

Förutom de i ISO 1891 upptagna termerna gäller i Sverige följande definitioner för skruv och bult.

De grundläggande geometrierna för fästelement, skruvar, pinnskruvar och muttrar beskrivs i standard SS-ISO 225.

Sexkanthålsskruvar
Sextandhålsskruvar
Kullerskruv med fyrkant
Pinnskruv
Stoppskruv

Skruvändar
Spår- och krysskruv
Gängande skruv
Borrande skruv
Sexkantsmutter