Standarder

En skruv är så mycket mer än vad man tror

Sifvert Skruv har funnits sedan 1861 vilket är längre än vad både DIN och ISO standarderna har funnits. Vi har varit med på resan ända från början av dessa standarder och dess utveckling. Idag är dessa standarder väl etablerade världen över och utvecklingen går fort framåt. Men vad är då egentligen en standard? En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som tillverkare och säljare av fästelement kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika miss-förstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Idag bedrivs detta standardiseringsarbete inom SIS, Swedish Standards Institute. SIS är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). Standarder skapar ett gemensamt sätt att arbeta. Många företag har dessutom egna standarder ofta med hänvisning till dessa nationella och internationella standarder. Inom fästelementområdet finns ett antal standarder som berör:
• Nomenklatur
• Gängor
• Mekaniska egenskaper
• Ytbehandling
• Produkter
• Toleranser
• Allmänt

När vi pratar skruv och mutter kan det variera lite emellan dessa standarder och det är kanske inte alltid så lätt att veta vad skillnaden egentligen är. Därför har vi gjort en lätt och överskådlig tabell som visar de vanligaste skruvarna och vad som skiljer dem åt. Nedan kan du läsa närmare om när dessa standarder grundades och var de härstammar ifrån.

DIN

Grundades i Tyskland 1917 som Normenausschuss der deutschen Industrie (NADI) och den första standarden kom 1918. Det finns en uppsjö olika DIN normer och en utav DIN:s mest kända norm är DIN 476 för pappers-format med indelningar som A3, A4 ect. 1975 antog man namnet DIN Deutsches Institut für Normung. Samma år undertecknades även ett avtal mellan DIN och den tyska staten där man fastslog DIN som den enda nationella normeringsorganisationen. DIN företräder Tyskland i internationella normeringsärenden och är medlem i den internationella standardiserings-organisationen ISO och den euro-peiska standardiseringsorganisationen CEN.

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen, ISO startade sin verksamhet den 23 februari 1947. ISO-standarderna har snabbt accepterats internationellt och används av nästan alla länder i världen. Sedan länge har ISO även arbetat med att ta fram en standard för fästelement. Det finns ca 340 olika standarder som är inriktade på miljö och totalt finns cirka 14 000 olika standarder. I samband med att standarder harmoniseras allt mer internationellt enligt ISO normen, så innebär det också att våra leverantörer går över mer och mer till ISO standard.

Skillnaden mellan DIN och ISO är framförallt att vissa nyckelvidder och mutterhöjder ändras, även hållfasthetskraven ändras. Det som inte påverkas alls är gäng diametern. Se gärna vår tabell över jämförelser och skillnader olika standarderna på de vanligaste förekommande skruvarna av DIN-ISO i vår tabell.

Jämförelsetabeller DIN/ ISO

Nyckelvidd (s)

Benämning  M6S   M6SH    ML6M   M6M    HLM6M  LM6MH   LM6M   M6MF
DIN               931     933        439       934      980        982          985       6923
ISO               4014   4017      4035     4032    7042      7040       10511    4161

  M1 M1.2 M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
DIN 2.5 3 3 3.2 4 5 5.5 7 8 10 13 17
ISO 2.5 3 3 3.2 4 5 5.5 7 8 10 13 16
  M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
DIN 19 22 24 28 30 32 36 41 46 50
ISO 18 21 24 28 30 34 36 41 46 50

Mutterhöjd (m)

Benämning M6M

DIN              934 

ISO              4032

    M1 M1.2 M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6
m max. DIN 0.8 1 1.3 1.6 2 2.4 2.8 3.2 4 5
m max. ISO * * 1.3 1.6 2 2.4 2.8 3.2 4.7 5.2
m min. DIN 0.5 0.75 1.05 1.35 1.75 2.15 2.55 2.9 3.7 4.7
m min. ISO * * 1.05 1.35 1.75 2.15 2.55 2.9 4.4 4.9
    M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27
m max. DIN 6.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22
m max. ISO 6.8 8.4 10.8 12.8 14.8 15.8 18 19.4 21.5 23.8
m min. DIN 6.14 7.64 9.64 10.3 12.3 14.3 14.9 16.9 17.7 20.7
m min. ISO 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 15.1 16.9 18.1 20.2 22.5
    M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M64
m max. DIN 24 26 29 31 34 36 38 42 45 51
m max. ISO 25.6 28.7 31 33.4 34 36 38 42 45 51
m min. DIN 22.7 24.7 27.4 29.4 32.4 34.4 36.4 40.4 43.4 49.1
m min. ISO 24.3 27.4 29.4 31.8 32.4 34.4 36.4 40.4 43.4 49.1

Maskinskruv med kullrig skalle och torxgrepp

Benämning  MRT 

DIN                7985TX

ISO                14583

    M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
dk Ø-max skallbredd DIN 4 5 6 8 10 12 16 20
dk Ø-max skallbredd ISO 4 5 5.6 8 9.5 12 16 20
k max skallhöjd DIN 1.6 2 2.4 3.1 3.8 4.6 6 7.5
k max skallhöjd ISO 1.6 2.1 2.4 3.1 3.7 4.6 6 7.5
Torxgrepp DIN T6 T8 T10 T20 T25 T30 T40 T50
Torxgrepp ISO T6 T8 T10 T20 T25 T30 T45 T50

Försänkta maskinskruvar - flera modeller

BENÄMNING   MFS    MKFS   MFX    MKFX     MFT
DIN                   963     964       965      966         965TX
ISO                   2009   2010     7046    7047       4581

    M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
dk Ø-max skallbredd DIN 3.8 4.7 5.6 7.5 9.2 11 14.5 18
dk Ø-max skallbredd ISO 3.8 4.7 5.5 8.4 9.3 11.3 15.8 18.3
k max skallhöjd DIN 1.2 1.5 1.65 2.2 2.5 3 4 5
k max skallhöjd ISO 1.2 1.5 1.65 2.7 2.7 3.3 4.65 5
Torxgrepp DIN T6 T8 T10 T20 T25 T30 T40 T50
Torxgrepp ISO T6 T8 T10 T20 T25 T30 T45 T50

Insexskruv med försänkt skalle

Benämning MF6S

DIN 7991
ISO10642

    M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
dk Ø-max skallbredd DIN 6 8 10 12 16 20 24
dk Ø-max skallbredd ISO 6.72 8.96 11.2 13.44 17.92 22.4 26.88
k max skallhöjd DIN 1.7 2.3 2.8 3.3 4.4 5.5 6.5
k max skallhöjd ISO 1.86 2.48 3.1 3.72 4.96 6.2 7.44
    M14 M16 M18 M20 M22 M24
dk Ø-max skallbredd DIN 27 30 33 36 36 39
dk Ø-max skallbredd ISO 30.8 33.6 * 40.32 * *
k max skallhöjd DIN 7 7.5 8 8.5 13.1 14
k max skallhöjd ISO 8.4 8.8 * 10.16 * *

Maskinskruv med låg, cylindrisk skalle och mejselspår

Benämning MSCS

DIN             85
ISO             1580

    M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8      
dk Ø-max skallbredd DIN * * 6 8 10 12 16      
dk Ø-max skallbredd ISO 4 5 5.6 8 9.5 12 16      
k max skallhöjd DIN * * 1.8 2.4 3 3.6 4.8      
k max skallhöjd ISO 1.3 1.5 1.8 2.4 3 3.6 4.8      

Kullrig plåtskruv med torx

Benämning RTS

DIN              7981TX 
ISO              14585 

    2.2 2.9 3.5 4.2 4.8 5.5 6.3      
dk Ø-max skallbredd DIN 4.2 5.6 6.9 8.2 9.5 10.8 12.5      
dk Ø-max skallbredd ISO 4 5.6 7 8 9.5 11 12      
k max skallhöjd DIN 1.8 2.2 2.5 3.05 3.55 3.95 4.55      
k max skallhöjd ISO 1.6 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6      
Torxgrepp DIN T6 T8 T10 T20 T25 T25 T30      
Torxgrepp ISO T6 T10 T15 T20 T25 T25 T30      

Försänkta plåtskruvar - Flera modeller

Benämning FXS   KFXS     FTS         KFTS
DIN              7982   7983     7982TX    7983TX
ISO              7050   7051     14586       14587

    2.2 2.9 3.5 4.2 4.8 5.5 6.3      
dk Ø-max skallbredd DIN 4.3 5.5 6.8 8.1 9.5 10.8 12.4      
dk Ø-max skallbredd ISO 3.8 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3      
k max skallhöjd DIN 1.3 1.7 2.1 2.5 3 3.4 3.8      
k max skallhöjd ISO 1.1 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15      
Torxgrepp FTS DIN T6 T8 T10 T20 T25 T25 T30      
  ISO T6 T10 T15 T20 T25 T25 T30      
Torxgrrepp KFTS DIN T6 T8 T10 T20 T25 T25 T30      
  ISO T6 T8 T10 T20 T25 T25 T30      
Skallvinkel DIN 80° 80° 80° 80° 80° 80° 80°      
  ISO 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°