Ombearbetning

Genom vår kompetens och vårt utbredda partnernätverk bland tillverkare och leverantörer världen över ser vi till att hitta bästa alternativ.

Vid korta serier kan den bästa lösningen vara att ombearbeta en redan existerande standardprodukt. Det kan handla om en annan ytbehandling, vaxning av rostfri skruv för mindre friktion, en något nedsvarvad skruv o.s.v. Vi har lång erfarenhet av dessa lösningar och vi vet vad som är kostnadseffektivt.