skruvar på ett bord

Sexkantskruvar

Historia

Sexkantskruvar är en av de vanligaste typerna av skruvar som används i världen idag. De uppfanns redan på 1830-talet av James Nasmith, och deras tillverkning började som en ersättning för fyrkantshuvuden som tog mycket plats och var svåra att arbeta med i trånga utrymmen. Sexkantskruven var ett smidigare och kompaktare alternativ som man fick ett bättre grepp om och ett högre vridmoment. Denna enkla design är en idag nästan 200 år senare fortfarande en av de vanligaste fästelementet i världen och används i både byggbranschen och tillverkningsindustrin.

Standarder och typer av Sexkantskruvar

I Sverige använder vi två standarder för metriska sexkantskruvar: DIN och ISO. Dessa skruvar finns i helgängade (M6SH) och delgängade (M6S) varianter beroende på vilken längd som behövs. Inom DIN-standarder betecknas delgängade skruvar som DIN 931 och helgängade som DIN 933. I ISO-standarder heter delgängade skruvar ISO 4014 och helgängade ISO 4017. Det finns vissa skillnader mellan DIN och ISO som du kan läsa mer om här Skruvskolan – Standarder. Det finns också en standard för hur man ska märka skruvhuvudet och det kan ni lära er mer om här.

Sexkantskruvar med fläns (M6SF) följer standarden DIN 6921. Inom branschen använder vi olika benämningar för att tydligt beskriva hel- eller delgängade skruvar med sexkantskalle. För att göra det enkelt att se skillnaden använder vi beteckningarna M6S för delgängade och M6SH för helgängade skruvar. M står för metrisk, 6 för 6-kant, och S för skruv. Om skruven är helgängad läggs ett H till, och om den har en fläns läggs ett F till, vilket resulterar i M6SF.

   

                              Helgängad skruv                                                                Delgängad skruv                                                                          Sexkantskruv med fläns 

           Helgängad sexkantskruv (M6SH)                        Delgängad sexkantskruv enligt DIN 931 (M6S)                                        Sexkantskruv med fläns enligt DIN 6921 (M6SF)
Fingängad sexkantskruv

Sexkantskruvar finns med ”standard” gängstigning som är vanligast men de finns även som fingängade skruvar. Fingängade skruvar används av flera anledningar, beroende på de specifika krav och fördelar som deras design erbjuder.

Här är några av de främsta anledningarna: Fördelar med Fingängade Skruvar är att de tål en högre styrka och hållfasthet och fingängade skruvar har fler gängor per längdenhet jämfört med standardgängade skruvar, vilket ger en större kontaktyta mellan skruv och mutter. Detta resulterar i högre hållfasthet och bättre förmåga att motstå dragkrafter.

Bättre justeringsmöjligheter: De mindre gängstegen gör att finjusteringar kan göras med större precision. Detta är särskilt viktigt i applikationer som kräver exakt positionering.

Motståndskraft mot att lossna: På grund av den tätare gängstigningen är fingängade skruvar mindre benägna att lossna under vibrationer. Detta gör dem idealiska för applikationer med höga vibrationer eller där säkerhet är kritisk, som i flyg- och fordonsindustrin.

Förbättrad belastningsfördelning: Den jämnare fördelningen av belastningen över fler gängor minskar risken för att gängorna skadas eller deformeras under höga belastningar.

Användning i tunna Material: Fingängade skruvar kan användas i tunnare material utan att riskera att materialet spricker eller deformeras, eftersom varje gänga griper bättre och skapar mindre stress per enhet.

Typiska Användningsområden för fingängad skruv 

Flygindustrin: I flygindustrin är vikt, styrka och säkerhet avgörande. Fingängade skruvar används ofta för att säkerställa att komponenterna sitter fast ordentligt och klarar av höga belastningar och vibrationer.

Automotive: Fordonsindustrin använder fingängade skruvar i många kritiska delar där vibrationer och krafter kan påverka komponenternas integritet.

Maskinbyggnad: I maskinbyggnad och verktygsmaskiner används fingängade skruvar för deras höga precision och justerbarhet.

Elektronik: Inom elektroniktillverkning används fingängade skruvar för att säkra komponenter som kräver finjustering och exakta placeringar.

Sammanfattningsvis används fingängade skruvar på grund av deras överlägsna styrka, bättre justeringsmöjligheter, motståndskraft mot lossning under vibrationer, förbättrad belastningsfördelning och deras användbarhet i tunna material. De är det bästa valet i många högpresterande och precisionskrävande applikationer.

Stålbyggnadsskruv EN15048

Stålbyggnadsskruvar enligt EN 15048 är en typ av icke-förspända skruvar som används för att sammanfoga stålkomponenter i byggnadsstrukturer och är samtestade med tillhörande mutter. Dessa skruvar används vid konstruktion av stålramar, broar, byggnader och andra stora strukturer.

Vad är EN 15048?
EN 15048 är en europeisk standard som specificerar krav för icke-förspända skruvförband av kolstål och legerat stål som används i byggnadskonstruktioner. Standarden omfattar både skruvar och muttrar och säkerställer att de uppfyller nödvändiga mekaniska och dimensionella krav för att garantera säker och pålitlig användning i byggnadsstrukturer.

Egenskaper hos EN 15048, stålbyggnadsskruvar

Material: Tillverkas av kolstål eller legerat stål som uppfyller specifika hållfasthetskrav. Vanligtvis används stål med hållfasthetsklasser såsom 8.8, vilket indikerar hög hållfasthet.

Märkning: Skruvar och muttrar enligt EN 15048 är märkta för att säkerställa spårbarhet som överensstämmelse med standarden. Märkningen kan inkludera hållfasthetsklass, tillverkningsnummer och tillverkarens identifieringskod.

Dimensioner: Tillgängliga i olika dimensioner för att passa olika applikationer inom stålbyggnad. Dimensionerna specificeras i standarden för att säkerställa kompatibilitet och konsistens i byggnadskonstruktioner.

Användningsområden: Stålramar och Konstruktioner:
Används för att fästa stålbalkar, pelare, och andra strukturella komponenter i byggnader och broar.

Industriella Konstruktioner: Används inom industriella applikationer där starka och pålitliga förbindelser behövs, såsom i lagerbyggnader, fabriker och andra industriella byggnader.

Offentliga Infrastrukturprojekt: Används i konstruktionen av offentliga infrastrukturprojekt som broar, viadukter och andra stora stålstrukturer. Fördelar med EN 15048 Skruvar är säkerheten och tillförlitlighet. Standarden säkerställer att skruvarna uppfyller strikta kvalitets- och hållfasthetskrav, vilket garanterar säkerhet och tillförlitlighet i byggnadskonstruktioner.

Standardisering: Användningen av standardiserade skruvar underlättar planering, konstruktion och underhåll av byggnadsstrukturer genom att säkerställa kompatibilitet och konsekvens.

Lätt att Identifiera och Spåra: Märkning och dokumentation enligt EN 15048 gör det lätt att identifiera och spåra skruvarna, vilket är viktigt för kvalitetssäkring och underhåll. Stålbyggnadsskruvar enligt EN 15048 är avgörande för att säkerställa spårning och säkra förbindelser i stålbyggnader och andra stora strukturer. Genom att följa denna standard garanteras hög kvalitet och hållfasthet.

In och kolla vårat sortiment på sexkantskruv!

Sexkantskruvar
Ytbehandlingar och Materialbenämningar

De vanligaste ytbehandlingarna för sexkantskruvar är FZB (elförzinkad, blankförzinkad) och FZV (varmförzinkad, varmgalvad) i vanligt stål samt A2 och A4 i rostfritt stål. Vi kan även tillhandahålla sexkantskruvar i mässing och aluminium. Elförzinkade (FZB) skruvar används inomhus och i torra miljöer, medan varmförzinkade (FZV) skruvar används utomhus och har en hållfasthet på 8.8.

För rostfria skruvar används A2-stål i icke-krävande miljöer och syrafast A4-stål i marina eller livsmedelsindustrin där kraven är högre. För ännu högre krav finns A4-80.

Vill du se mer om våra olika ytbehandlingar, kan du följa denna länk: Skruvskolan – Ytbehandlingar.

Anpassade Lösningar

Om ni har specifika krav på andra material eller behöver specialanpassade lösningar efter ritning, är ni välkomna att kontakta oss. Vi strävar efter att möta alla era behov och kan hjälpa till med anpassade lösningar för just era projekt.

 

För mer information om våra skruvar och deras specifikationer, klicka på länkarna nedan:

Sexkantskruvar

M6S 8.8 FZB DIN 931 (Blankförzinkad och delgängad sexkantskruv enligt DIN 931)

M6SH 8.8 FZB DIN 933 (Blankförzinkad och helgängad sexkantskruv enligt DIN 933)

M6S 8.8 FZV DIN 931 (Varmförzinkad och delgängad sexkantskruv enligt DIN 931)

M6SH 8.8 FZV DIN 933 (Varmförzinkad och helgängad sexkantskruv enligt DIN 933)

M6S 8.8 FZB ISO 4014 (Blankförzinkad och delgängad sexkantskruv enligt ISO 4014)

M6SH 8.8 FZB ISO 4017 (Blankförzinkad och helgängad sexkantskruv enligt ISO 4017)

M6S A2 DIN 931 (Rostfri och delgängad sexkantskruv kvalité A2 enligt DIN 931)

M6SH A2 DIN 933 (Rostfri och helgängad sexkantskruv kvalité A2 enligt DIN 933)

M6S A4 DIN 931 (Syrafast rostfri och delgängad sexkantskruv kvalité A4 enligt DIN 931)

M6SH A4 DIN 933 (Syrafast rostfri och helgängad sexkantskruv kvalité A4 enligt DIN 933)

M6S A4-80 DIN 931 (Syrafast rostfri och delgängad sexkantskruv kvalité A4-80 enligt DIN 931)

M6SH A4-80 DIN 933 (Syrafast rostfri och helgängad sexkantskruv kvalité A4-80 enligt DIN 933)

M6SH MÄSSING DIN 933 (Mässing och helgängad sexkantskruv enligt DIN 933)

M6SH ALUMINIUM DIN 933 (Aluminium och helgängad sexkantskruv enligt DIN 933)

Fingängande sexkantskruvar

FM6S 8.8 FZB DIN 960 (Fingängad, delgängad och blankförzinkad sexkantskruv enligt DIN 960)

FM6SH 8.8 FZB DIN 961 (Fingängad, helgängad och blankförzinkad sexkantskruv enligt DIN 961)

FM6S 8.8 OBEH DIN 960 (Fingängad, delgängad och obehandlad sexkantskruv enligt DIN 960)

FM6SH 8.8 OBEH DIN 961 (Fingängad, helgängad och obehandlad sexkantskruv enligt DIN 961)

FM6S 10.9 FZB DIN 960 (Fingängad, delgängad och blankförzinkad sexkantskruv 10.9 kvalité, enligt DIN 960)

FM6SH 10.9 FZB DIN 961 (Fingängad, helgängad och blankförzinkad sexkantskruv i 10.9 kvalité, enligt DIN 961)

Tumskruvar med sexkantskalle

U6S 8.8 UNC FZB (Sexkantskruv i blankförzinkat stål med UNC-gänga)

FU6S 8.8 UNF FZB (Sexkantskruv i blankförzinkat stål med UNF-gänga)

U6S UNC A4 (Sexkantskruv i rostfritt syrafast stål med UNC-gänga)

FU6S UNF A2 (Sexkantskruv i rostfritt stål med UNF-gänga)

FU6S UNF 10.9 OBEH (Sexkantskruv i obehandlat stål med UNF-gänga)

Stålbyggnadsskruvar EN15048

SB-SATS 8.8 FZV HELGÄNGAD (Stålbyggnadssats, helgängad och varmförzinkad enligt EN15048)

SB-SATS 8.8 FZV DELGÄNGAD (Stålbyggnadssats, delgängad och varmförzinkad enligt EN15048)

Sexkantskruvar med fläns

M6SF 8.8 FZB DIN 6921 (Sexkantskruv med fläns och blankförzinkad, enligt DIN 6921)

M6SF A2 DIN 6921 (Sexkantskruv med fläns och rostfritt stål, kvalité A2. Enligt DIN 6921)

M6SF A4 DIN 6921 (Sexkantskruv med fläns och syrafast rostfritt stål, kvalité A4. Enligt DIN 6921)

Tillagd till listan "Varukorgen"