Skruvskolan

Säkring av skruvförband

Förmonterad gänglåsning

Då skruvförband utgör en demonterbar förbindning kan förbandet separera också mellan servicetillfällen. Detta som en funktion av sättning och/eller uppglappning. För dynamiskt höghållfasta förband kan båda mekanismerna ge skruvutmattning.

För en konstruktör är förbandets tillförlitlighet mot haveri av avgörande betydelse. Denna åstadkommes i första hand med en bra konstruktion men kan ibland kräva en extra åtgärd. Denna åtgärd kallas låselement och kan indelas i två undergrupper:
1) Friktionsgivande element och 2) Låsmedel.

Viktigt att komma ihåg är att ett rätt konstruerat förband ej behöver låselement. För dynamiskt höghållfasta förband kan separation ske på två sätt:

  1. Fästelementen vibrerar isär.
  2. Efter en sättning orsakad av t ex ett för mjukt underlag utmattas skruven, går av och skruvförbandet separerar.

Låselement kan således försena en separation på undermåligt konstruerat dynamiskt höghållfast förband, men sällan förhindra det helt. I många fall kan dock en försening vara tillräckligt då t ex länkarmar eller dylikt i ett chassi ger kraftiga vibrationer och mycket oljud efter uppglappning men innan utmattning har etablerats.

Funktionen hos olika låselement varierar mycket starkt. Vissa låsbrickor t ex. borde snarare kallas lossbrickor. Det är därför mycket viktigt att inte ha en överdriven tro på dem utan noga utvärdera funktionen.

Förmonterad gänglåsning på fästmaterial

Med hjälp av förmonterad gänglåsning på skruvar och muttrar kan ni förhindra att förspänningen går förlorad vid vibrationer och dynamiska belastningar. Förmontering är speciellt lämpligt vid massproducering. Gänglåsning kan delas upp i två vanliga kategorier:

Mekanisk gänglåsning

DRI-LOC PLASTIC® är en torr friktionslåsning som appliceras på utvändiga gängor och håller skruven kvar i skruvförbandet även om klämkraften skulle gå förlorad. Efter monteringen skyddar denna gänglåsning särskilt bra mot vibrationer och går också att återanvända upp till fem gånger. Komponenterna är fullt justerbara. (Andra vanliga benämningar på denna typ av gänglåsning är nylonlåsning och Tuflok.

Kemisk gänglåsning

DRI-LOC 2045 är en mikrokapslad vattenbaserad låsning/tätning för standardbruk och låser skruven i det läge den lämnas och lämnas för att härda. Den håller kvar skruven i förbandet även om limförbandet knäcks. DRI-LOC 2045 är lämplig när det finns extra höga krav på temperaturbedständighet.

Jämförelsetabell gänglåsning
Egenskap Mekanisk gänglåsning Kemisk gänglåsning
Styrka Lägre Högre
Demonterbar Ja Ja
Justerbar Ja Nej
Återanvändning Minst 5 ggr Inte utan nytt lim
Temperaturbeständighet 120 gr C Upp till 200 gr C
Tätar Nej Ja
Tid till funktion Omedelbart Upp till 12 tim
Kostnad Lägre Högre
Mutterlåsning Ja Ja

Nord-Lock killåsningsbrickor

Nord-Locks killåsningsprodukter är kända över hela världen för sin förmåga att säkra skruvförband som utsätts för kraftiga vibrationer och dynamisk belastning. Systemet kan inte lossna oavsiktligt eftersom en kil skapas under skruvhuvudet/muttern. Den perfekta lösningen för skruvförband som helt enkelt inte får lossna.

Förspänning gör skruven självlåsande

Nord-Lock brickornas kamstigning är större än skruvens gängstigning. Dessutom har brickorna radiella tänder på motsatt sida. Brickorna sätts på plats parvis med kamytorna mot varandra.

Nord-Lock brochure in English

Ladda ner som pdf


Junker vibration test

Se video (öppnas i nytt fönster)


Nord-Lock webbsida

www.nord-lock.com (öppnas i nytt fönster)

Fördelar med Nord-Lock killåsningsbrickor
Bibehåller hög klämkraft och säkerställer därigenom förbandets funktion Brickorna är härdade och kan ta upp och fördela stora laster
Snabbt, enkel att montera och demontera med standardverktyg Brickor med förstorad ytterdiameter finns för flänsmuttrar/skruvar
Låsfunktionen påverkas inte av smörjning Hög motståndskraft mot korrosion
Definierade och enhetliga friktionsförhållanden vilket resulterar i en mer exakt förspänning Kan användas med fästelement upp till klass 12.9 (ASTB A574)
Samma temperaturegenskaper som standard skruv/mutter Pålitlig låsning, även för förband med kort klämlängd
Återanvändbar – med tillägget att Nord-Lock-brickor inte påverkar återanvändningen av fästelementen