skruvar på ett bord

Prissänkning

Sifvert Skruv sänker priserna igen!

 

De två senaste åren har inneburit en hel del utmaningar både för producenter, leverantörer och kunder. Det har varit stora störningar i leveranskedjorna med många och stora prisökningar på fästmaterial från i stort sett samtliga producenter.

Som vi skrev i tidigare nyhetsbrev i höstas så har världsläget stabiliserats det senaste kvartalet både gällande priser, tillgång och leverans situation. Vi gick ut med en större prissänkning på rostfri skruv i Oktober 2022. Vi ser nu fortsatta prissänkningar i leverantörsledet på stål och rostfritt även om en del enskilda material fortfarande kan ge prisökningar, främst beroende på när materialet gjordes och tillverkades. Men den övergripande trenden är positiv.

Detta gör att vi den senaste tiden har sänkt priserna på stora delar av sortimentet rostfri skruv med ca 10-20% beroende på typ av skruv. Prissänkningarna har genomförts löpande. Vi har även genomfört löpande prissänkningar på stål skruv den senaste månaden vartefter vi har sett att priserna har minskat.

Som vi har nämnt tidigare så följer vi den fortsatta utvecklingen noga tillsammans med våra leverantörer och partners och kommer att informera våra kunder om läget förändras. Vår inköpsavdelning arbetar också aktivt med att utveckla vårt nätverk av leverantörer för att kunna optimera våra inköp.

Tillagd till listan "Varukorgen"